СЪЛЗИТЕ НА УЧИТЕЛЯ
                                                                       (древна притча)


В края на шестия ден от Сътворението Господ сътвори УЧИТЕЛЯ.
- Но той прилича досущ на хората – зашушукали ангелчетата около него.
Господ се усмихнал и рекъл:
- Приликата е само външна. Този модел има страхотни характеристики и УНИКАЛЕН като разработка. От него хората ще научат това, което не знаят и не могат. Той ще е техният пример, водач и опора, без дори да е нужно те да съзнават това. Той преподава жизненоважна информация, нужна на всеки един човек, за да оцелее и да се чувства щастлив, ще се грижи за децата, както родителите им се грижат за тях, и ще им отделя повече внимание и обич, отколкото отделя за собствените си деца.
Ще умее да прави хиляди неща за доброто на учениците си, да ги респектира и учи, но и да е близко до тях ида ги разбира и утешава.
Ще бъде вежлив, усмихнат, спокоен и справедлив, въпреки че ежедневно ще бъде критикуван, хулен и лъган.
Винаги ще дава на хората повече, отколкото ще получава, и ще е щастлив от това.
- Но това е изумително – възкликнали ангелчетата.
– И изработката е БОЖЕСТВЕНА! Но защо в очите му има някаква влага? Не е ли това някакъв недостатък?
- Това не е влага – отвърнал им ГОСПОД. – Това са СЪЛЗИ.
- Сълзи! – зачудили се те. – Не е ли все пак недостатък на творението ти? За какво са тези сълзи?
- Сълзата е израз на радосттта и гордостта да видиш как децата постигат и най-малката цел, която са си поставили. Тя е за самотата и страховете им, когато се отделят от семейството, тя е за съпричастността към чувствата на родителите и техните опасения за бъдещето на децата им.
Сълзите идват от болката да се чувстваш безсилен да промениш някого, който греши, и от разочарованието, което знаеш, че рано или късно ще го сполети. Тези сълзи често се появяват по време на раздяла, когато учителят е бил с един клас цяла година или поредица от години и идва ред да ги изпрати нагоре, към следващото стъпало, което трябва да преодолеят, а той да посрещне новите деца, за да им даде всичко, на което е способен. Тези сълзи…
- … са гениална идея! – възкликнали ангелчетата.
- Да, но не са моя заслуга – отвърнал СЪЗДАТЕЛЯТ.

№ по

ред

Име Презиме Фамилия

Длъжност

Група

1

Силвия Гришева Стоянова

Директор

ДГ №66 "Детски рай"

2

 

Гл. Учител

 

3

Тонка Стоянова Папаркова

Ст. Учител

група "Приказка без край"

4

Елена Николаева Димова

Мл.учител

група "Приказка без край"

5

Иванка Господинова Бързева

Ст. Учител

       група" Усмивка"

6

Радка Стоянова Марчева

Мл.  Учител

       група" Усмивка"

7

Кремена Иванова Ганева

Пом. възпитател

група"Усмивка"

8

Павлина Динева Драгнева

Учител

група"Бон -Бон"

9

Галина Митева Гърбачкова

Учител

         група " Бон -Бон"

10

Мария Добринова Стоянова

Пом.възпитател

група"Бон -Бон"

11

Христиана Красимирова Петкова

Ст. Учител

        група " Мики Маус"

12

Дочка Тодорова Колева

Ст.  Учител

група "Мики Маус"

13

Татяна Господинова Иванова

Пом. възпитател

        група  "Мики Маус "

14

Пламена Иванова

Мл.Учител

група "Слънчо"

15

Даниела Йорданова Колева

Ст. Учител

група"Слънчо"

16

Мариянка Славова Кирева

Пом. възпитател

група"Слънчо"

17

Михаела Райчева Пантелеева

Мл. Учител

       група" Бърборани"

18

Недялка Колева Петрова

Мл.  Учител

група"Бърборани"

19

Гергана Йорданова Иванова

Пом. възпитател

групи"Бърборани"

20

Весела Тодорова Господинова

Учител музика

ДГ №66 "Детски рай"

21

Таня Станчева Желязкова

Счетоводител

ДГ №66 "Детски рай"

22

Милена Добрева Линчева

Завеждащ Административна 

Служба

ДГ №66 "Детски рай"

23

Бонка Димова Генова

Домакин

ДГ №66 "Детски рай"

24

Кольо Пейчев Пеев

Огняр

ДГ №66 "Детски рай"

25

Красимира Костадинова Иванова

Готвач

ДГ №66 "Детски рай"

26

Красимира Белчева

Пом. готвач

ДГ №66 "Детски рай"

27

Стоименка Славчева Станоева

         Мед.специалист      ДГ№66"Детски рай"