УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предстои стартирането на електронната система за прием на деца в детски заведения в Община Стара Загора, която в момента се тества. Това ще бъде оповестено публично чрез средствата за масово осведомяване, както и на интернет страницата на Община Стара Загора и на специализирания сайт за прием за заявления. Новата електронна система чрез линк или банер на сайта на Общината – www.starazagora.bg, ще сложи край на изнервените и дълги часове висене по опашки на родителите пред детските градини.

Ето и някои по-важни неща, което трябва да знаете:

1. Родителят, подаващ заявлението, и детето трябва да са с настоящ адрес в община Стара Загора.

2. Всички деца, кандидатстващи за прием в ДГ и ОДЗ на територията на Община Стара Загора, задължително трябва се регистрират в електронната система.

3. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина:

    - или по електронен път (онлайн);

    - или подава заявление някое детско заведение (в този случай директорът ще да въведе данните в системата).

4. Получаването на входящ номер за участие в класирането става при навършване на минимална възраст в годината на прием – за първа група в детска градина и ОДЗ - 3 години, а за яслена група в ОДЗ – 1 година.

5. Едно дете може да кандидатства за 6 детски заведения.

6. Класирането се извършва според събраните от всяко дете точки:

    а) Първо се класират децата с точки, в низходящ ред по броя точки и според желанията. При равни условия се класират според входящия номер.

    б) След това се класират децата без точки и с работещ родител. При равни условия се класират според входящия номер.

    в) Накрая се класират децата без точки и с неработещ родител. При равни условия се класират според входящия номер.

7. Родителите записват класираното дете в определения срок от 15 работни дни.

 

Актуалните правила и организацията за тазгодишния прием на децата в детските заведения са утвърдени от Кмета на гр. Стара Загора

Публикацията в сайта на Община Стара Загора може да прочетете на следната връзка:

http://www.starazagora.bg/bg/detski-gradini/pravila-za-organizirane-deynostta-na-detskite-gradini-v-obschina-stara-zagora

 

ПРАВИЛА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБШИНА СТАРА ЗАГОРА