Отчета за изпълнението на бюджета за  2019 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.05.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.07.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.08.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.09.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.10.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.11.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.12.2019 година

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019 година по тримесечия може да разгледате в PDF файл:

Първо тримесечие на 2019 година

Второ тримесечие на 2019 година

Трето тримесечие на 2019 година

Четвърто тримесечие на 2019 година

 

Отчета за изпълнението на бюджета за  2017-2018 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за първи месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за втори месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърти месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за пети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за шести месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за седми месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за осми месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за девети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за десети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за единадесети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за дванадесети месец 2018 година

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 година

 

 

Отчета за изпълнението на бюджета за  2017 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за първи месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за втори месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърти месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за пети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за шести месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за седми месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за осми месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за девети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за десети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за единадесети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за дванадесети месец 2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2017 година

 

Отчета за изпълнението на бюджета за  2016 година може да разгледате в PDF файл:

Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 година