Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета до 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 31.03.2021г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 31.12.2020г

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета до 31.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 30.09.2020г

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета до 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета до 30.06.2020г

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета до 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета до 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства 31.12.2019

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.05.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.07.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.08.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.09.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.10.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.11.2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 година

Първо тримесечие на 2019 година

Второ тримесечие на 2019 година

Трето тримесечие на 2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета за първи месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за втори месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърти месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за пети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за шести месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за седми месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за осми месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за девети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за десети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за единадесети месец 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за дванадесети месец 2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за първи месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за втори месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърти месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за пети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за шести месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за седми месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за осми месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за девети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за десети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за единадесети месец 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за дванадесети месец 2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 година