Представител на финансиращия орган  Анелия Калчева

Председател Тихомир Острешев

Протоколист Димо Димов

Членове:

Корнелия Иванова

Станислав Балабанов