Председател – Янислав Павлов


Представител на Община Стара Загора – Десислава Нанева


Протоколист – Тихомир Острешев


Членове:

Весела Момчева
Катерина Чалъкова
Кристина Маджунова
Стела Иванова