Виртуално свързани стаи между ПГ "Бърборани" и ПГА "Слънчо" - днес в ДГ 66"Детски рай". В реално време те решаваха пътно-транспортни загадки и участваха във викторина.