Сертификат за активно участие в проекта "Партньорство за красива и чиста България" и "Световен ден на рециклирането"