direktor

Силвия Стоянова 

Директор ДГ 66 Детски рай

 

 

 

 IvankaByrzeva  Radka0  Tonka0
 

Иванка Бързева

Старши учител

 

 

Радка  Марчева

Главен учител

 

 

Тонка Папаркова

Старши учител

 

Nedialka0 Daniela0 Dochka0

 

Недялка Петрова

Старши учител

 

 

Даниела Колева 

Старши учител

 

 

Дочка Колева

Учител

 

Pavlina0 Hristiana0  PLamena0

 

Павлина Драгнева

Старши учител

 

 

Христиана Петкова 

Старши учител

 

 

Пламена  Иванова   

Учител

 

 Galina0  Elena0  Mihaela0

 

Галина  Гърбачкова 

Старши учител

 

 

Елена  Димова  

Учител

 

 

Михаела  Пантелеева  

Учител

 

     

Весела  Митрева

Учител по музика