b6

 

 

 

 

 

nadpis1

 

 

b6

nadpis1

 

 

 

 

 

 

 

През учебната 2023 -2024 г. Детска градина № 66 ”Детски рай” приключи участието си в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Финансовата подкрепа, получена от проекта е 10 990 лв.

Контакти

Адрес
гр. Стара Загора, ул."Августа Траяна" № 59
Телефон
042 630165
Имейл
info-2410824 @ edu.mon.bg
facebook